Logo YOU-portalen.no
Ekonomi

Ekonomi

Ekonomiprogrammet ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga område på högskolan. På programmet studerar man ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Eleven lär sig metoder att lösa företags problem och får insikt i människor sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Eleven lär sig också om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar sin förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Inriktningar

 

Ekonomi

Denna inriktning ger kunskaper inom företagsekonomins olika kunskapsområden som marknadsförring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta, driva och utveckla företag.

Juridik

Denna inriktning ger kunskaper om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ger färdigheter i att analysera och bedöma juridiska problem.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Ekonomiprogrammet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk