Logo YOU-portalen.no
Naturbruk

Naturbruk

Naturbruksprogrammet är ett brett yrkesprogram med många möjligheter. Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar som får börja redan första året. Programmet vilar på områden som biologi, teknik och entreprenörskap. Naturbruksprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Eleven utvecklar sin förmåga att bruka naturen och får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Eleven tränas också i att granska och reflektera kritiskt över hur naturen kan brukas på ett hållbart sätt.

Inriktningar

   

Djur

Denna inriktning ger kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och människa. I inriktningen ska eleverna lära sig att arbeta yrkesmässigt med djur och att sköta djuranläggningar.

Lantbruk

Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjänster och om lantbrukets betydelse för landsbygdsutveckling samt miljö-, natur- och landskapsvård.

Skog

Denna inriktning ger kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Inriktningen ger också kunskaper om skogen för rekreation och upplevelser.

Trädgård

Denna inriktning ger kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen ger också kunskaper om odling av trädgårdsprodukter på friland och i växthus.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Naturbruksprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk