Logo YOU-portalen.no
VVS och fastighet

VVS och fastighet

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.

Inriktningar

   

Fastighet

Denna inriktning ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende.

Kyl- och värmepumpsteknik

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service, drift och underhåll, samt energioptimering av kyltekniska anläggningar, systemtänkande, miljö och säkerhet.

Ventilationsteknik

Denna inriktning ger kunskaper i service, drift och underhåll samt mätning och injustering av luftbehandlingsanläggningar, felsökning och förståelse av plan- och sektionsritningar för installationer, flödesscheman samt styr- och reglerscheman.

VVS

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om VVS- och fastighetsprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk