Logo YOU-portalen.no
Vård och omsorg

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till elever som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

Det är mycket som förenar de olika yrkesområdena inom vård- och omsorg. Därför är det viktigt att alla elever får med sig en ordentlig uppsättning med baskunskaper. Det är också en kvalitetsfråga. Eftersom alla elever får en bred gemensam bas vet arbetsgivarna vad en person som har gått vård och omsorgsprogrammet kan.

   

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Vård- och omsorgsprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Exempel på yrken

Skip Navigation Links.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk