Humanistiska

Humanistiska

Vill du förstå människan? Är du intresserad av kultur, historia, språk och filosofi? Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen. Det här är programmet för dig som är intresserad av humaniora och samhällsvetenskap.

Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

Du studerar människans kultur och historia utifrån olika perspektiv och sätter dig in i människors olika sätt att tänka och uttrycka sig. Du reflekterar över etiska och filosofiska frågor och får utveckla din förmåga att argumentera, dra slutsatser och motivera ställningstaganden. På programmet tränar du dig i att hantera och kritiskt granska olika typer av källor.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, se olika möjligheter och ta initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och ta ansvar.

Inriktningar

   

Kultur

Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Källa: Skolverket.

Läs mer om Humanistiska programmet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2021 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital