Logo YOU-portalen.no
Humanistiska

Humanistiska

Humanistiska programmet vänder sig till elever som är intresserade av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Människan är i centrum för humanistiska programmet. Humaniora handlar om människan och hennes tankar, känslor, agerande, skapande och samspel. För att kunna tolka den tid vi lever i krävs kunskaper om det förflutna, varför historieämnet är centralt. Mänsklig kommunikation och kommunikationsförmåga är ytterligare en viktig del i programmet. Det handlar om att utveckla språklig säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och andra språk. Språk och kultur studeras ur flera olika perspektiv. Det kan till exempel handla om språkstudier, kulturvetenskap, pedagogik, juridik, sociologi, etnologi och historia. Även inom andra områden behövs humanistisk kunskap då det mesta som utvecklas och produceras i vårt samhälle görs för människor.

Programmet har en vetenskaplig grund och betoning på ett kritiskt förhållningssätt. Examensmålet lyfter fram den humanistiska kärnan för programmet med språk och kultur i centrum. Alla elever, oavsett inriktning, läser en kurs i ämnet människans språk som till exempel behandlar hur språk kan uttrycka makt och identitet, hur språk och tanke hänger samman och hur vi lär oss språk.

Inriktningar

   

Kultur

Inom inriktningen kultur fördjupar eleverna sina kunskaper om kultur i en vid mening – globalt, lokalt. Det handlar om möten mellan kulturer, om hur människan skapar kultur, om hur kultur påverkar oss och om hur den förändras över tid. Här ingår kurser i psykologi, filosofi, litteratur och konst och kultur. För att balansera nutid och historia finns både en kurs i kultur- och idéhistoria och en i samtida kulturuttryck.

Språk

Inom inriktningen språk fördjupar eleverna sina kunskaper i språk och utvecklar sin kommunikativa förmåga. Latinet och de andra språkkurserna bidrar till kunskaper om sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Det kan handla om högre kurser i moderna språk och engelska men också om breddning med flera språk. Språk omfattar moderna språk, klassiska språk, teckenspråk för hörande och engelska. Den inledande kursen i ämnet latin - språk och kultur är obligatorisk på språkinriktningen. Eftersom latin också har kulturhistorisk betydelse, stärker det inriktningens koppling till programmet som helhet.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Humanistiska programmet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk