Logo YOU-portalen.no
Naturvetenskap

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. På programmet utvecklar eleven sina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Eleven lär sig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Man studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

Inriktningar

   

Naturvetenskap

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Den ger den bredaste behörigheten till universitet och högskolor.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Inom inriktningen finns möjlighet till en miljöprofil.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Naturvetenskapsprogrammet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk