Logo YOU-portalen.no
Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till elever som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att eleverna ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Eleverna ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder.

Inriktningar

   

Beteendevetenskap

Den beteendevetenskapliga inriktningen ska ge kunskap om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Inriktningen tar bland annat upp ledarskap, lärande, sociologi, kommunikation. Eleverna får studera människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen och ger kunskaper i att tillämpa samhällsvetenskaplig metodik.

Medier, information och kommunikation

Denna inriktning ska ge kunskaper i åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas, samt om medieteknik och mediernas roll i samhället. Dessutom får eleven pröva hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt Eleven studerar olika aspekter av medieområdet, från kommunikationsteori till medieproduktion. Trots den stora delen teoretiska inslag ingår även en hel del praktiska moment, som till exempel filmproduktion och bildbehandling. Inriktningen ger en god grund att stå på för den som vill läsa till exempel medie- och kommunikationsvetenskap på högskolan och kanske siktar på att blir informatör eller liknande i framtiden.

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk