Logo YOU-portalen.no
Teknik

Teknik

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Teknikprogrammet erbjuder fem inriktningar. De obligatoriska kurserna på de fyra första inriktningarna fokuserar på var sitt teknikområde medan de obligatoriska kurserna på inriktningen teknikvetenskap bygger på kunskaperna om teknik, matematik och fysik.

Inriktningar

   

Design och produktutveckling

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centralt. Den ska också behandla designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Den ska behandla datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

Produktionsteknik

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i produktion och företagande. Den ska behandla automation och hur produktionslinjer styrs samt ge produktionskunskaper inom olika områden.

Samhällsbyggande och miljö

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Den ska behandla byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl ekologiskt och estetiskt som ekonomiskt och socialt.

Teknikvetenskap

Denna inriktning ger kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Den ska fördjupa kunskaper om teknik, matematik och fysik.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Teknikprogrammet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk