Samhälle, natur och språk

Samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, naturen och samhället. Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling. Språk och kommunikation är också en viktig del av utbildningen.

Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen. Du får fundera på och refl ektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag. På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor. Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk. Du kommer också att skriva egna texter. Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Du tränar på och använder kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Källa: Skolverket.

Om du behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential, överväg också de övriga utbildningar.

Läs mer
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2021 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital