Logo YOU-portalen.no
Estetiska

Estetiska

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att eleverna förbereds för konstnärliga och andra högskoleutbildningar. För det krävs det en stor fördjupning, vilket eleverna får på programmet.

Inriktningar

   

Bild och formgivning

Denna inriktning ger eleven kunskaper i två- och tredimensionella bildframställningstekniker samt att kommunicera visuellt. Eleven får kunskaper om bildområdet samt dess tillämpningar.

Dans

Denna inriktning ger kunskaper i scenkonstnärlig dans och utvecklar elevernas förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Inriktningen betonar sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man kan uppleva och tolka dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

Denna inriktning ger kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv och utvecklar förmågan att kommunicera med digitala verktyg. Eleverna får uppleva och tolka olika digitala uttryck, använda och skapa digitala produkter.

Musik

Denna inriktning ger kunskaper i musik från olika tider och kulturer och utvecklar elevernas musikutövande, konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik.

Teater

Denna inriktning ger kunskaper i teater ur olika perspektiv och utvecklar elevernas förmåga att sceniskt gestalta och kommunicera samt att uppleva och tolka andra elevers gestaltningar samt professionella teaterföreställningar.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Estetiska programmet:

Högskolebehörighet

Den som tar examen från ett högskoleförberedande program får alltid grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. För att uppnå detta krävs att eleven tar reda på vilken särskild behörighet som behövs och väljer att läsa dessa kurser i gymnasieskolan, om de inte redan ingår obligatoriskt i programmet. Kolla också att de kurser du behöver erbjudas som programfördjupning eller individuellt val på det gymnasiet du tänker på att välja.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk