Skog, mark och djur

Skog, mark och djur

Programmet skog, mark och djur är till för dig vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand skogen eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Du får möjlighet att träna och lära dig att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med djurskötsel. På programmet får du lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen. Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och parker. Du får också kunskaper om odling av blommor och grönsaker. Om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller lantbruksdjur. Du får kunskaper om hur man använder och sköter de verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete. På programmet får du träna dig att arbeta med andra och att kunna möta och samtala med olika personer. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa. Du tränar på och använder de kunskaper du får på programmet på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, apl.

Källa: Skolverket.

Om du behöver en lugnare miljö, tydligare pedagogik och mer stöd för att nå din fulla potential, överväg också de övriga utbildningar.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2021 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital