Logo YOU-portalen.no
Barn och fritid

Barn och fritid

Barn- och fritidsprogrammet är ett program för den som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna. Eleven får lära sig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Centralt i barn- och fritidsprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Inriktningar

 

Fritid och hälsa

Denna inriktning ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.

Pedagogiskt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

Socialt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om sociala processer och förhållanden och om socialpolitiska områden för att lära sig hur man bemöter människor i olika situationer.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Barn- och fritidsprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk