Logo YOU-portalen.no
Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Eleven får lära sig arbeta med byggnation och anläggning och får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som kunskaper ges om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor bland annat för att undvika arbetsskador och för en god hälsa.

Inriktningar

 

Anläggningsfordon

Denna inriktning ger kunskap om schakt- och materialförflyttning inom väg- och ledningsarbete samt trafikkunskap.

Husbyggnad

Denna inriktning ger kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och lokaler samt även av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Mark och anläggning

Denna inriktning ger kunskaper i markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Måleri

Denna inriktning ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgens estetiska och skyddande värden.

Plåtslageri

Denna inriktning ger kunskaper i plåtslageri i en kombination av design och teknisk funktion för att förse byggnader med klimatskydd och fungerande inneklimat.

 Källa: Skolverket.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2011 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Macverk