Logo YOU-portalen.no
Bygg och anläggning

Bygg och anläggning

Tycker du om att vara kreativ och hitta praktiska lösningar på problem? Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig att bygga, sköta om och göra ombyggnationer av hus och anläggningar.

Du lär dig att bygga hus och anläggningar. Du får grundläggande kunskaper om hur det går till att bygga, från idé till färdig byggnad. Du får också lära dig om hur man planerar, bygger och sköter om ett samhälle (samhällsbyggnad). Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Du får möjlighet att utveckla din kreativa förmåga hitta lösningar på olika situationer som uppstår i arbetet och lär dig att arbeta både självständigt och med andra.

Du får lära dig att hantera högteknologiska maskiner och verktyg. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Inriktningar

 

Anläggningsfordon

Du får lära dig om markarbeten som att schakta och flytta på material för att lägga om eller bygga nya vägar eller för att dra fram el, vatten och avloppsledningar av olika slag. Du får också lära dig om ballast och får utvidgag kunskap om trafik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad

Du lär dig om nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Men även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Inriktningen ger möjlighet att jobba med både trä och betong. Du kan även arbeta med att montera inredningar som kök och affärsinredningar.

Mark och anläggning

Inom mark och anläggning får du kunskaper om markarbeten för att bygga vägar och järnvägar. Du får också kunskap om markarbeten för husgrunder som innebär att förbereda för el- vatten- och avloppsnät. Samt kunskap om markarbeten för att renovera eller dra nya ledningar, förbereda för gröna ytor och hårdgjorda ytor som asfalt-, platt- och stenläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Måleri

På inriktningen måleri får du kunskaper om hur man målar invändiga och utvändiga ytor, både när det gäller nymålning och ommålning. Du får också kunskap om hur man sätter upp olika väggbeklädnadsmaterial, som till exempel tapeter. Du får kunskaper om olika färgers egenskaper som gäller både estetiska och skyddande värden. Du kommer att ha ett varierande och ofta självständigt arbete där du arbetar både hos privatkunder och inom nyproduktion.

Plåtslageri

På inriktningen plåtslageri får du lära dig om både byggnads- och ventilationsplåtslageri. Byggnadsplåtslageri innebär att förse byggnader med ett yttre klimatskydd, till exempel plåttak, och ventilationsplåtslageri innebär att bygga ventilationsrör och trummor för ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion. Du kommer att få vara kreativ och hitta egna lösningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel. byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Källa: Skolverket.

Läs mer om Bygg- och anläggningsprogrammet:

Yrkesprogram och vägen vidare

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet. Till många högskoleutbildningar krävs det även så kallad särskild behörighet. Kolla därför att de kurser du behöver inför högskolan erbjuds som programfördjupning eller individuellt val på den gymnasieskola som du funderar på att välja. En annan möjlighet är att fortsätta studera inom yrkeshögskolan.
SYV-portalen - Skoledata AS - footerillustration

Sverdrupsgate 23, N-4007 Stavanger
+47 51 84 90 86  post@syv-portalen.se

Copyright © 2021 - Skoledata as
Utveckling och hosting: EnterNett as
Design: Opal digital as